Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / EP. 347: รู้ให้ชัดก่อนซื้อประกันโควิด-19 / แอนติบอดีหรือเม็ดเลือดขาวชนิด T-cell กันแน่ ที่จะสู้ COVID-19
EP. 347: รู้ให้ชัดก่อนซื้อประกันโควิด-19 / แอนติบอดีหรือเม็ดเลือดขาวชนิด T-cell กันแน่ ที่จะสู้ COVID-19
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 347: รู้ให้ชัดก่อนซื้อประกันโควิด-19 / แอนติบอดีหรือเม็ดเลือดขาวชนิด T-cell กันแน่ ที่จะสู้ COVID-19
วันที่เผยแพร่ : 04 พ.ค. 64
การฟัง 35 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

รู้ให้ชัดก่อนซื้อประกันโควิด-19   
•    ประกันโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ เงื่อนไขคือ เมื่อตรวจเจอว่าติดเชื้อโควิด-19 มีเอกสารรับรองผลการตรวจ ส่งเรื่องเคลมกับบริษัทประกันได้เลย โดยไม่ต้องรอเข้ารักษาที่สถานพยาบาล และไม่เกี่ยวว่าจะมีค่ารักษาเท่าไร 
และยังมีประกันโควิด-19 ที่ออกมาขายอีกหลายแบบ เช่น 
•    ประกันการรักษาและประกันขาดรายได้  (แต่ละบริษัทประกันจะกำหนดวงเงินความคุ้มครองเอง) เช่นค่ารักษา 100,000 บาท โคม่าหรือเสียชีวิต 500,000 บาท เป็นต้น 
•    ประกันการแพ้วัคซีน เงื่อนไขคือต้องเข้ารักษาในสถานพยาบาล มีใบรับรองแพทย์ว่าเกิดการแพ้จริง บริษัทประกันจึงจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน  ซึ่งประกันแพ้วัคซีนต้องมีการพิสูจน์ได้ว่าอาการที่เกิดขึ้นหลังรับการฉีดวัคซีนว่ามีสาเหตุมาจากการแพ้วัคซีน  เพราะถ้าแค่มีอาการเวียนหัว อาเจียน ผื่นคัน โดยที่ไม่นานอาการก็หายไปและไม่ได้เข้ารับการวินิจฉัยจากแพทย์และไม่ได้เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล ทางบริษัทประกันจะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนเพราะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอาการเหล่านั้นเกิดจากการแพ้วัคซีนหรือไม่ บริษัทประกันจะไม่ออกผลิตภัณฑ์แบบนี้
•    แต่ปัจจุบัน บางบริษัทประกันก็ออกกรมธรรม์ความคุ้มครองรวมเช่น ทั้งเจอจ่ายจบ ค่ารักษา โคม่า และแพ้วัคซีน 
•    กรณีซื้อประกันโควิด-19 และติดเชื้อ และเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม หรือ hospital ก็ได้รับความคุ้มครองได้รับสินไหมทดแทนเช่นเดียวกับเข้ารักษาที่โรงพยาบาล

ดังนั้น ผู้บริโภคควรศึกษาว่าประกันโควิด-19 แต่ละแบบเงื่อนไขเป็นอย่างไร
    เมื่อทำประกันแล้ว ต้องได้รับกรมธรรม์ และควรอ่านกรมธรรม์ว่ามีรายละเอียดตรงตามความต้องการซื้อประกันของเราหรือไม่ 
    และถ้ากรมธรรม์ที่ส่งมาให้ผู้เอาประกัน ไม่ตรงกับที่ต้องการหรือคำโฆษณา ควรรีบติดต่อบริษัทประกัน เพื่อสอบถามและขอให้แก้ไขกรมธรรม์ให้ตรงกับความต้องการ 
    ถ้าถูกทำให้เข้าใจผิดในรายละเอียดการทำประกันโควิด-19 สอบถามและร้องเรียนได้ที่ 
           บริษัทที่รับทำประกัน 
           สมาคมประกันวินาศภัยไทย  https://www.tgia.org
           สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
           โทร. 0-2515-3999 โทรสาร. 0-2515-3970   สายด่วนประกันภัย 1186
ฟังคำแนะนำเพิ่มเติม จาก คุณอานนท์  วังวสุ  นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอน แอนติบอดีหรือเม็ดเลือดขาวชนิด T-cell กันแน่ที่จะสู้ COVID-19   
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนที่เกี่ยวข้อง
คลิปเสียงถัดไป