Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / EP. 346: วัคซีนโควิด-19 / บริการรถเมล์ในยุคโควิด-19 / สู้ COVID-19 ได้ด้วยโปรตีนในใบยาสูบจริงหรือ
EP. 346: วัคซีนโควิด-19 / บริการรถเมล์ในยุคโควิด-19 / สู้ COVID-19 ได้ด้วยโปรตีนในใบยาสูบจริงหรือ
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 346: วัคซีนโควิด-19 / บริการรถเมล์ในยุคโควิด-19 / สู้ COVID-19 ได้ด้วยโปรตีนในใบยาสูบจริงหรือ
วันที่เผยแพร่ : 03 พ.ค. 64
การฟัง 4 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

สถานการณ์การระบาดโควิด-19 และวัคซีนที่ WHO อนุมัติให้ใช้แบบฉุกเฉิน 
หมอเตือนให้ระวังสายพันธุ์แอฟริกา / องค์การอนามัยโลกอนุมัตินำวัคซีนโควิด-19 มาใช้แบบฉุกเฉินแล้ว 5 ยี่ห้อ  

บริการรถเมล์ยุคโควิด-19

เมื่อ ขสมก.ปรับลดจำนวนเที่ยวรถตามจำนวนผู้โดยสารที่ลดลงตามนโยบายรัฐบาลที่ขอความร่วมมือทำงานจากที่บ้าน ทำให้ประชาชนลดการเดินทาง แต่ก็มีเสียงสะท้อนจากผู้โดยสารบางส่วนว่าในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าและเย็นช่วงเลิกงาน มีผู้โดยสารแน่น เกรงว่าจะเสี่ยงรับเชื้อโควิด-19  ขสมก. จึงจะปรับการแจ้งให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าโดยนำป้ายติดหน้ารถว่า รถเมล์จะวิ่งอีก 3 คันสุดท้าย 2 คันสุดท้าย และคันสุดท้าย พร้อมขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางกลับก่อนเวลาที่รัฐขอความงดออกจากบ้าน ก่อน 2 ชั่วโมง นอกจากนั้น ฟังเสียงสะท้อนของพนักงาน ขสมก. บุญมา ป๋งมา ประธานสหภาพ ขสมก. เรื่องการจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดและความปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถและกระเป๋ารถเมล์ ว่ายังไม่เพียงพอ อยากขอให้จัดวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้พนักงาน ขสมก.ด้วย เพราะเป็นงานบริการที่ต้องเจอผู้คนจำนวนมากเสี่ยงต่อการรับเชื้อโควิด-19 และเรื่องการจัดจำนวนรถเมล์ให้เพียงพอ

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอน สู้ COVID-19 ได้ด้วยโปรตีนในใบยาสูบจริงหรือ  
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
คลิปเสียงถัดไป