Podcast / รายการ / มองจีนมุมใหม่ / EP. 2: จีนเก่า - จีนใหม่ ต่างกันอย่างไร ตอน 1
EP. 2: จีนเก่า - จีนใหม่ ต่างกันอย่างไร ตอน 1
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 2: จีนเก่า - จีนใหม่ ต่างกันอย่างไร ตอน 1
วันที่เผยแพร่ : 04 เม.ย. 64
การฟัง 57 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

จีนยุคใหม่แตกต่างจากจีนยุคเก่าในเรื่องใดบ้าง ทั้งด้านสังคมวัฒนธรรม ความเชื่อตามขนบเดิมและแนวคิดในการปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมที่พรรคคอมมิวนิสต์มีอำนาจสูงสุด
ตัวเลข 535 มีความหมายเกี่ยวพันกับการค้นหาข้อมูลเหตุการณ์ประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมิน ปี ค.ศ. 1989 (ซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลจีนไม่ต้องการเอ่ยอ้างถึง) อย่างไร

โสภิต  หวังวิวัฒนา ชวน รศ. วรศักดิ์  มหัทธโนบล อดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาฯ วิเคราะห์เรื่องนี้ 

คลิปเสียงถัดไป