Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / EP. 286: ค่าโดยสารรถไฟฟ้า 104 บาท แพงและข้อเสนอผู้บริโภค / เดินวันละกี่ก้าวจึงจะสุขภาพดี
EP. 286: ค่าโดยสารรถไฟฟ้า 104 บาท แพงและข้อเสนอผู้บริโภค / เดินวันละกี่ก้าวจึงจะสุขภาพดี
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 286: ค่าโดยสารรถไฟฟ้า 104 บาท แพงและข้อเสนอผู้บริโภค / เดินวันละกี่ก้าวจึงจะสุขภาพดี
วันที่เผยแพร่ : 04 ก.พ. 64
การฟัง 1 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

ฟังปัญหาค่ารถไฟฟ้าแพง หลังจากราชการกรุงเทพฯ ลงนามประกาศให้ปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว เป็น 104 บาทตลอดสาย ความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นอัตราค่าโดยสารที่แพง แม้จะน้อยกว่า 158 บาท แต่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้ค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งถ้าคิดค่าเดินทางต่อเที่ยวจะเท่ากับ 31.5% และถ้าต้องเดินทางไปกลับด้วยรถไฟฟ้า จะต้องเสียค่าเดินทางมากถึง 63% ของค่าแรงขั้นต่ำ ในอนาคตอันใกล้ ถ้ามีการเปิดเดินรถไฟฟ้าสายใหม่และเปิดเดินรถช่วงต่อขยาย จะยิ่งส่งผลให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้มีรายได้น้อย  ไม่สามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้ และคนจะใช้น้อยกว่าศักยภาพของปริมาณรถไฟฟ้า /  คิดก่อนเชื่อ ตอน เดินวันละกี่ก้าวจึงจะสุขภาพดี         

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
คลิปเสียงถัดไป