EP. 33: IOT สู่ Smart farmer
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 33: IOT สู่ Smart farmer
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ย. 63
การฟัง 1 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

เมื่อนำ IOT เข้ามาใช้ในภาคเกษตร สู่การเป็น Smart farmer พัฒนาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้อย่างไร  ติดตามใน สื่อเปลี่ยนโลก กับแขกรับเชิญ คุณปิ่นสุภา สิงหวิบูลย์ ผู้จัดการส่วนบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม CAT 

ผู้จัดรายการ
คลิปเสียงถัดไป