Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / EP. 231: เตือนระวังการทำธุรกรรมออนไลน์ / กรมวิทย์ฯตรวจตัวอย่างสารตั้งต้น หัวน้ำหวาน พบส่วนผสมของตัวยาคลอร์เฟนิรามีนซึ่งเป็นยาอันตราย / คิ้วนั้นไม่มีก็ได้จริงหรือ
EP. 231: เตือนระวังการทำธุรกรรมออนไลน์ / กรมวิทย์ฯตรวจตัวอย่างสารตั้งต้น หัวน้ำหวาน พบส่วนผสมของตัวยาคลอร์เฟนิรามีนซึ่งเป็นยาอันตราย / คิ้วนั้นไม่มีก็ได้จริงหรือ
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 231: เตือนระวังการทำธุรกรรมออนไลน์ / กรมวิทย์ฯตรวจตัวอย่างสารตั้งต้น หัวน้ำหวาน พบส่วนผสมของตัวยาคลอร์เฟนิรามีนซึ่งเป็นยาอันตราย / คิ้วนั้นไม่มีก็ได้จริงหรือ
วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ย. 63
การฟัง 1 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

 ฟังเรื่องผู้บริโภค เตือนระวังการทำธุรกรรมออนไลน์ / รหัส OTP / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจตัวอย่างสารตั้งต้น หัวน้ำหวาน พบส่วนผสมของตัวยาคลอร์เฟนิรามีนซึ่งเป็นยาอันตราย /  คิดก่อนเชื่อ ตอน คิ้วนั้นไม่มีก็ได้จริงหรือ

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
คลิปเสียงถัดไป