Podcast / รายการ / The Active Podcast / EP. 57: พลวัตความขัดแย้งชายแดนใต้
23:07
EP. 57: พลวัตความขัดแย้งชายแดนใต้
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 57: พลวัตความขัดแย้งชายแดนใต้
วันที่เผยแพร่ : 31 ต.ค. 64
การฟัง 33 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

ทำความเข้าใจความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2547

ผศ.ศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี อาจารย์ผู้ทำวิจัยและศึกษาพลวัตความขัดแย้งในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด ที่จะช่วยฉายภาพความเป็นมา และมองความเป็นไปในอนาคต ชวนคุยโดย ยอร์ช - ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์' และ 'โม่ - รัฐวิศว์ เอื้อประชานนท์' 

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป