Podcast / รายการ / โรงหมอ / EP. 242: แคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างมากเกินไป จนไม่เป็นตัวของตัวเอง
27:10
EP. 242: แคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างมากเกินไป จนไม่เป็นตัวของตัวเอง
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 242: แคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างมากเกินไป จนไม่เป็นตัวของตัวเอง
วันที่เผยแพร่ : 29 ส.ค. 63
การฟัง 233 ครั้ง
ชื่นชอบ 3 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

การแคร์ความรู้สึกคนรอบข้างนั้น เกิดจากการนำเอาความคิดเห็น ความหวัง ความรู้สึกของคนอื่นมาเป็นธุระของตน จะรู้สึกดีก็ต่อเมื่อคนอื่นยอมรับในสิ่งนั้นเช่นเดียวกับเราด้วย แต่!! มักขัดแย้งกับความรู้สึกหรือความต้องการจริง ๆ ของตัวเอง การแคร์ความรู้สึกคนอื่น ทำได้ ใส่ใจได้ แต่หากมีมากเกินไป มักจะมาจากความกลัวของเราเอง โดยที่เราไม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริงว่า เราไม่สามารถตามใจคนอื่นได้ตลอดไป

ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป