Podcast / รายการ / สื่อเปลี่ยนโลก
รายการ : สื่อเปลี่ยนโลก
ฟังทั้งหมด

การสร้างสรรค์งานสื่อหลายแขนง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้น โดย พิภพ พานิชภักดิ์

ผู้จัดรายการ
รายการ : สื่อเปลี่ยนโลก
ฟังทั้งหมด

การสร้างสรรค์งานสื่อหลายแขนง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้น โดย พิภพ พานิชภักดิ์

ผู้จัดรายการ

คลิปเสียง
จัดเรียง
คลิปเสียงถัดไป