Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / EP. 243: สุ่มตรวจสารเคมึตกค้างในผักผลไม้ / COVID-19 กับการใช้ใบผ่านทาง (หรือ Immunity passport) เป็นไปได้หรือ
EP. 243: สุ่มตรวจสารเคมึตกค้างในผักผลไม้ / COVID-19 กับการใช้ใบผ่านทาง (หรือ Immunity passport) เป็นไปได้หรือ
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 243: สุ่มตรวจสารเคมึตกค้างในผักผลไม้ / COVID-19 กับการใช้ใบผ่านทาง (หรือ Immunity passport) เป็นไปได้หรือ
วันที่เผยแพร่ : 07 ธ.ค. 63
การฟัง 1 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เผยผลการตรวจสอบผักและผลไม้ประจำปี 2563 โดยสุ่มตรวจผักผลไม้ทั้งหมด 509 ตัวอย่างจากทั่วประเทศ โดยประกอบไปด้วย
-ผลไม้จำนวน 9 ชนิด ประกอบด้วย ส้มโอ ส้มแมนดารินนำเข้า ลองกอง น้อยหน่า แก้วมังกร ฝรั่ง ส้มสายน้ำผึ้ง พุทราจีน และองุ่นแดงนอก 
-ผักจำนวน 18 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวโพดหวาน มันฝรั่ง หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว แครอท ถั่วฝักยาว บร็อกโคลี หัวไชเท้า ผักบุ้ง มะระ กะเพรา กวางตุ้ง ผักชี มะเขือเทศผลเล็ก คะน้า ขึ้นฉ่าย พริกแดง และพริกขี้หนู   และของแห้ง 2 ชนิด ได้แก่ พริกแห้ง และเห็ดหอม 
โดยส่งตัวอย่างทั้งหมดไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการในประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งสามารถตรวจวัดผลได้ครอบคลุมสารเคมีกำจัดแมลงและเชื้อรา (ไม่รวมสารเคมีกำจัดวัชพืช)กว่า 500 ชนิด  และได้รับรองมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO17025)
โดยนางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ Thai-PAN 
ได้เปิดผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า มีผักและผลไม้มากถึง 58.7 % ที่พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน ทั้งนี้โดยผักที่พบการตกค้างเกินมาตรฐานมากที่สุดคือ มะเขือเทศผลเล็ก พริกขี้หนู พริกแดง ขึ้นฉ่าย คะน้า พบตกค้างเกินมาตรฐานทั้งหมดทุกตัวอย่าง (100%) จากที่เก็บมาชนิดละ 16 ตัวอย่าง  องุ่นนำเข้า พุทราจีน พริก ขึ้นฉ่าย คะน้า มะเขือเทศเล็ก เจอ 100% / คิดก่อนเชื่อ ตอน COVID-19 กับการใช้ใบผ่านทาง (หรือ Immunity passport) เป็นไปได้หรือ 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
คลิปเสียงถัดไป