Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / Inside ASEAN / EP. 106: สถานการณ์เการเมืองและเศรษฐกิจในเมียนมา
23:53
EP. 106: สถานการณ์เการเมืองและเศรษฐกิจในเมียนมา
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 106: สถานการณ์เการเมืองและเศรษฐกิจในเมียนมา
วันที่เผยแพร่ : 25 ธ.ค. 64
การฟัง 61 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

สถานการณ์เการเมืองและเศรษฐกิจในเมียนมา หลังการรัฐประหารเป็นอย่างไร
ได้เห็นเมียนมามี 2 รัฐบาล มี 2 กองทัพ เกิดคำถามว่าจะมีสถานการณ์ที่จะประกาศใช้สกุลเงินอะไรในการรับรองใช้จ่ายของประเทศ
เมื่อรัฐบาลทหารประกาศใช้เงินหยวนในการใช้จ่ายระหว่างประเทศ แต่ทางด้านผู้สนับสนุนรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมา (รัฐบาลเงา) ประกาศให้เทเทอร์ คริปโตเคอเรนซี ให้เป็นค่าเงินอย่างเป็นทางการ ฟังรายงานจาก เดวิด ตุน  ผู้สื่อข่าวเมียนมา และสถานการณ์การเงินในเมียนมาเป็นอย่างไร ฟังจาก วุฒิชัย เสริมส่งสกุลชัย, CFA  ผู้จัดการอาวุโสสำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง ธนาคารกรุงไทย  และ ประเด็นความมั่นคงในเมียนมา จาก รศ.ปณิธาน วัฒนายากร  ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคง 
 

ผู้จัดรายการ
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป