Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ทีละเรื่อง ทีละภาพ / EP. 66: เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับ นครวัด นครธม
20:44
EP. 66: เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับ นครวัด นครธม
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 66: เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับ นครวัด นครธม
วันที่เผยแพร่ : 25 พ.ค. 66
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
แชร์

พุทธศตวรรษที่ ๑ (หรือราว ๒,๕๐๐ ปีก่อน) - กลุ่มชาติพันธุ์มอญ-เขมร (ออสโตรเอเชียติก) อพยพจากจีนตอนใต้มาอยู่ในสุวรรณภูมิ หรือเอเชียอาคเนย์ โดยกลุ่มมอญอพยพมาตามลำน้ำสาละวิน ต่อมา สถาปนาอาณาจักรสุธรรมวดี (สะเทิม) ซึ่งปัจจุบันคือพื้นที่ภาคใต้ตอนบนของพม่า ส่วนกลุ่มเขมรอพยพมาตามลำน้ำโขง ภายหลังได้สถาปนาอาณาจักรขอมที่ยิ่งใหญ่ ในวิชานิรุกติศาสตร์ เรียก “กลุ่มตระกูลภาษามอญ-เขมร”

.

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนร่วม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้

ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป