ข่าวและกิจกรรม / ฝ่ายสื่อเสียง ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ที่ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์
ข่าวสาร
ฝ่ายสื่อเสียง ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ที่ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์
26 ต.ค. 63
353

ฝ่ายสื่อเสียง (วิทยุไทยพีบีเอสและพอดคาสต์) สำนักสื่อใหม่ ไทยพีบีเอส ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับ รางวัลเชิดชูเกียรติ Mahidol Science Communicator Award 2020 ประเภทรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ Science Communicator Award ในงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานใน สวทช. แล้ว ยังได้ร่วมผลิตงานสื่อเสียงกับฝ่ายสื่อเสียง สำนักสื่อใหม่ ไทยพีบีเอส ในรายการ Sci & Tech ซึ่งเป็นรายการที่เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาการสมัยใหม่ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ออกอากาศเวลา 12.30 - 13.00 น. 

ติดตามรับฟังได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทยพีบีเอสพอดคาสต์

พอดคาสต์ | www.thaipbspodcast.com

แอปพลิเคชัน | Thai PBS Podcast

วิทยุออนไลน์ | www.thaipbspodcast.com/radio

คลิปเสียงถัดไป