ข่าวและกิจกรรม / ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2 สถาบัน อบรมสร้างนักเล่าเรื่องผ่านเสียง โครงการ “ปล่อยของลองเล่า” Season 2
ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2 สถาบัน อบรมสร้างนักเล่าเรื่องผ่านเสียง โครงการ “ปล่อยของลองเล่า” Season 2
06 ก.ย. 64
670

ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ในโครงการ “ปล่อยของลองเล่า” season 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมกว่า 200 คนจากหลากหลายสาขาวิชา


“ปล่อยของลองเล่า” เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยฝ่ายสื่อเสียง สำนักสื่อใหม่ ไทยพีบีเอส เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีทักษะการผลิตผลงานสื่อเสียงที่มีคุณภาพ เรียนรู้หลักการออกแบบการเล่าเรื่องโดยใช้ “เสน่ห์ของเสียง” ที่มีความหลากหลายมากกว่าเสียงของผู้ดำเนินรายการหรือคู่สนทนา อาทิ เสียงจากเหตุการณ์จริง เสียงประกอบที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ (sound effect) ดนตรีและเพลง ฯลฯ ในการสื่อสารและประเด็นสำคัญคือความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ผลงานต่างๆที่มี “ลิขสิทธิ์”


 

ทีมวิทยากรยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของสื่อใหม่บน platform ต่าง ๆ อันเป็นผลจากนวัตกรรมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความท้าทายที่สำคัญของ Podcast ในอุตสาหกรรมสื่อ ทำให้นักศึกษาได้เห็นโอกาสในการพัฒนาตนเองเป็นผู้ผลิตอิสระในอนาคต
หลังการอบรมน้อง ๆ นักศึกษาจะได้ทดลองผลิตพอดคาสต์จำนวน 1 ชิ้นให้เป็นผลงานส่วนหนึ่งในวิชาเรียนโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และทีมงานฝ่ายสื่อเสียงฯ เป็นพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติ ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะถูกนำมาเผยแพร่ทางไทยพีบีเอสพอดคาสต์ต่อไป

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป