ข่าวและกิจกรรม / ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อบรมสร้างนักเล่าเรื่องผ่านเสียง ในโครงการ “ปล่อยของลองเล่า” Season 2
ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อบรมสร้างนักเล่าเรื่องผ่านเสียง ในโครงการ “ปล่อยของลองเล่า” Season 2
01 ก.ย. 64
680

ไทยพีบีเอสพอดคาสต์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “ปล่อยของลองเล่า” season 2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา มีนิสิตที่เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คนจากหลากหลายสาขาวิชา เช่น ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน ภาษาเพื่อธุรกิจและประชาสัมพันธ์ การเขียนบทรายการวิทยุและโทรทัศน์ วรรณกรรมการละครและการผลิตบทรายการวิทยุและโทรทัศน์


 

“ปล่อยของลองเล่า” เป็นโครงการในความดูแลของฝ่ายสื่อเสียง สำนักสื่อใหม่ ไทยพีบีเอส ต้องการขยายความรู้เกี่ยวกับสื่อเสียงประเภทต่าง ๆ รวมทั้งพอดคาสต์ และแนวทางการฝึกอบรมเพื่อให้นิสิต นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักและเข้าใจวิธีการผลิตสื่อเสียงโดยใช้ “เสน่ห์”ของเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อสารเล่าเรื่องให้สนุกและน่าฟังได้

สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการผลิตพอดคาสต์แล้ว ทีมสื่อเสียงยังได้เพิ่มเนื้อหาที่นิสิตให้ความสำคัญเกี่ยวกับทักษะการฝึกใช้เสียงประเภทต่าง ๆ สำหรับงานผู้ประกาศ งานลงเสียงและการเป็นนักพากย์ ซึ่งมีเสียงตอบรับที่ดีมากจากผู้เข้าร่วมอบรม


หลังจากการเรียนรู้ร่วมกันแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาประจำรายวิชาจะให้คำแนะนำนิสิต แบ่งกลุ่มฝึกการผลิตพอดคาสต์โดยมีทีมงานฝ่ายสื่อเสียงฯ เป็นพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติ ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะถูกนำมาเผยแพร่ทางไทยพีบีเอสพอดคาสต์ต่อไป

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป