ข่าวและกิจกรรม / ไทยพีบีเอสร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อบรมการผลิตพอดคาสต์สร้างนักเล่าเรื่องผ่านเสียง ในโครงการ “ปล่อยของลองเล่า”
ข่าวสาร
ไทยพีบีเอสร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อบรมการผลิตพอดคาสต์สร้างนักเล่าเรื่องผ่านเสียง ในโครงการ “ปล่อยของลองเล่า”
31 ธ.ค. 63
377

     เมื่อวันที่  23 ธันวาคม 2563  ทีมสื่อเสียง ไทยพีบีเอส ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษา เพื่อให้รู้จักและสามารถผลิต ผลงานสื่อเสียงในรูปแบบ Podcast  ที่ใช้เสน่ห์ของ “เสียง” เล่าเรื่องให้เกิดภาพในจินตนาการของผู้ฟังได้ โดยมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ โอกาสและความท้าทายของ Podcast ในอุตสาหกรรมสื่อ, การเล่าเรื่องให้เห็นภาพ, การฟังเพื่อเป็นนักเล่าเรื่อง, การใช้เสียงประกอบเพื่อการเล่าเรื่อง, ฝึกการออกเสียง รวมถึงการฝึกให้นักศึกษาได้ออกแบบการเล่าเรื่องในงานสื่อเสียงผ่านการนำเสนอผลงานเป็นกลุ่มพร้อมรับฟังคำแนะนำจากวิทยากร โดยมีอาจารย์ผู้เป็นพี่เลี้ยงและจะควบคุมคุณภาพการผลิตงานของนักศึกษา นำโดยอาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ อาจารย์รจนกร แบ่งทิศ และอาจารย์ รินทร์ลภัส เกตุวีระพงศ์

     ปล่อยของลองเล่า” เป็นความร่วมมือระหว่างไทยพีบีเอสพอดคาสต์กับสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค 15 สถาบัน เพื่อให้สื่อสาธารณะแห่งนี้เป็นพื้นที่สำหรับนักศึกษาเผยแพร่ผลงานสื่อเสียงที่เต็มรูปแบบ ที่เปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาและผลิตรายการสื่อเสียง โดยไทยพีบีเอสทำงานร่วมกับคณาจารย์ด้านสื่อสารมวลชนและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ออกแบบให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะสำคัญ แล้วทดลองนำความรู้ไปผลิตผลงานจริงภายใต้การกำกับของครูอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้ได้ผลงานคุณภาพที่ดี  แล้วนำมาเผยแพร่ผ่านช่องทาง Thai PBS Podcast โดยนิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถ ผลิตผลงานได้ดี ก็มีโอกาสจะพัฒนาเป็นผู้ผลิตอิสระทำงานร่วมกับไทยพีบีเอสต่อไปในอนาคตเมื่อจบการศึกษา รวมถึงเป็นการทำงานเชื่อมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีนิสิตนักศึกษาเป็นคนรุ่นใหม่ สอดคล้องกับ lifestyle ของผู้ที่ฟังพอดคาสต์ 

     สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการอบรมแล้ว จะผลิตผลงานพอดคาสต์เพื่อนำมาออกอากาศในครึ่งหลังของปี 2564   เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมผลิตผลงานสื่อเสียงความยาว 5 นาที โดยเน้นประเด็นในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย เสียงผู้จัดรายการหลักและเสียงประกอบอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 เสียง ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ Thai PBS Podcast สถานีวิทยุสถาบันการศึกษาและสถานีวิทยุเครือข่ายสถานีวิทยุไทยพีบีเอส

     การจัดกิจกรรมครั้งแรกนี้ได้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยในภาคเหนือได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ มหาวิทยาลัยพายัพ ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2563 หลังจากนั้นจะเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยในภาคอื่น ๆ ทั้งภาคอีสาน ใต้และภาคกลาง  มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแล้วอย่างน้อย 15 สถาบัน 

 

ติดตามข่าวสารและรายการ Podcast จาก Thai PBS Podcast ได้ที่

Website | www.thaipbspodcast.com

Application | https://www.thaipbspodcast.com/load_app.html

และฟังได้ที่ | Spotify, SoundCloud, Google Podcast และ Apple Podcast

Social Media | Thai PBS Podcast ได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube

คลิปเสียงถัดไป