บทความ / ความดันโลหิตสูง
Health
ความดันโลหิตสูง
24 ก.ค. 63
877

ความดันโลหิต เกิดจากการบีบตัวของหัวใจ ส่งผ่านหลอดเลือดเพื่อนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การจะรู้ว่าตนเองค่าความดันโลหิตปกติหรือสูง จะต้องผ่านการวัดจากเครื่องวัดค่าความดันโลหิต โดยค่าปกติจะอยู่ที่ประมาณ 120/80 มิลลิเมตรปรอท แต่หากวัดค่าความดันโลหิตได้ตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ถือว่าเป็นความดันโลหิตสูง

 

95% ของโรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ จะตรวจไม่พบสาเหตุ

 

ปัจจัยเสี่ยงที่เชื่อว่า เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง

  • ความอ้วน
  • ภาวะไขมันในเลือดสูง
  • การสูบบุหรี่
  • การดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ขาดการออกกำลังกาย
  • พบประวัติว่า คนในครอบครัวเป็นความดันโลหิตสูงมาก่อน

 

การตวรจสุขภาพเป็นประจำและการออกกำลังกาย ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

 

ข้อมูลโดย: พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า | แพทย์อายุรกรรม ฝ่ายการแพทย์ AIA

ฟัง Podcast

Website | https://bit.ly/3hzLiMv
Apple Podcast | https://apple.co/3htKkBh
Spotify | https://spoti.fi/2ZURE2Z
Soundcloud | https://bit.ly/3fY1Ay3
Google Podcast | https://bit.ly/3fY1C99

Application | Thai PBS Podcast >> สแกน QR Code ที่นี่

คลิปเสียงถัดไป